You are here:

Kỹ sư – Kỹ thuật viên

Tuyển dụng kỹ sư – kỹ thuật viên tất cả các ngành nghề như cơ khí, xây dựng, nông nghiệp, trồng trọt,… làm việc tại Nhật Bản mức lương cơ bản từ 220.000 Yên/tháng – 500.000 Yên/tháng. Đi kỹ sư Nhật công việc tốt, ổn định. Tổng hợp các đơn hàng tuyển dụng lao động Nhật Bản

don-hang-co-khi-nhat-ban-thang-7-36gwx42linexx80xq1wp34.jpg
images-34wudt0e6ou2f8r69qd6gw.jpg
van-hanh-may-tien-353ks9uoeo33n6uuyuvqww.jpg
images-34wudt0e6ou2f8r69qd6gw.jpg
don-hang-xkld-nhat-ban-2019-37y5dd8c7wqkih5g9ef6dc.jpg
don-hang-ky-su-nong-nghiep-di-nhat-2018-36wym22nqcdisk433ifq4g.jpg