You are here:

Xuất khẩu lao động Algeria – Rumani

Xuất khẩu lao động Algeria 2019
Xuất khẩu lao động Algeria 2019 chuyên tư vấn , tuyển dụng lao động đi làm việc tại Algeria. Lương thực tế 800-2000 USD/ tháng. Phí đi chỉ 40 triệu đồng, bay nhanh, miễn phí ăn ở. Tuyển lao động xây dựng đi Algeria liên tục hàng tháng.