You are here:

Kỹ sư – Kỹ thuật viên

Tuyển dụng kỹ sư – kỹ thuật viên tất cả các ngành nghề như cơ khí, xây dựng, nông nghiệp, trồng trọt,… làm việc tại Nhật Bản mức lương cơ bản từ 220.000 Yên/tháng – 500.000 Yên/tháng. Đi kỹ sư Nhật công việc tốt, ổn định. Tổng hợp các đơn hàng tuyển dụng lao động Nhật Bản